Liên hệ

 • CÔNG TY TNHH XUÂN TRƯỜNG GIA
  Số: 661 Nguyễn Hữu, P Tân Phong, Q, TP Hồ Chí Minh
 • MST: 0308620768
  ĐT: ‭094 3685669‬
  Emai: hoangthuong09@gmail.com
  TK Ngân hàng:
  Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank-CN1-TP Hồ Chí Minh)
  Vũ Trung Thượng
  TK: 104004246383